Mieszkańcy

Informujemy, że Domy Pomocy Społecznej (DPS) „SADYBA” nie są Domami prywatnymi – funkcjonują na podstawie decyzji Wojewody, tak jak wszystkie Domy /DPS/ prowadzone przez samorządy gminne i powiatowe.

Z przyjemnością informujemy, że 14 lutego 2011 r. dom został już otwarty!

Osobom zainteresowanym pobytem w Domu Pomocy Społecznej SADYBA oferujemy:


  1. Możliwość zamieszkania na czas określony z góry przez samą osobę zainteresowaną, wymagającą opieki świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej. Może to być tydzień, dwa tygodnie lub dowolny inny wymiar czasu. Warunkiem pobytu na czas określony jest konieczność pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów we własnym zakresie (pobyt i koszty z nim związane będą regulowane wg treści umowy zawartej z Fundacją SADYBA).
  2. Możliwość zamieszkania na czas nieokreślony na własny koszt – mieszkaniec lub jego rodzina pokrywają koszty pobytu we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z Fundacją SADYBA.
  3. Możliwość zamieszkania na czas nieokreślony z uwzględnieniem częściowej dopłaty ze strony gminy właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS). W takim przypadku przydatne będą poniższe informacje.

Pliki do pobrania:

Procedura umieszczenia w dps [DOC]
Kwestionariusz informacyjny [DOC]

Folder Sadyba [PFD – 20MB]