Informacje dla OPS

  • Dom działa na podstawie zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2011 (znak: PS.II.9423.2.5.2011)
  • Od dnia 01.09.2011r. Dom realizuje zlecenie zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (20 miejsc dla osób umieszczanych na tzw. starych i nowych zasadach)
  • Dom jest przeznaczony dla 46 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych
  • Średni miesięczny koszt w roku 2013 wynosi 2840,00 zł został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. poz.514